תנאים והגבלות

תנאים והגבלות לשימוש באתר גמא טסט ליין מעבדות לבדיקת רכב בע"מ

תנאי שימוש באתר גמא טסט ליין מעבדות בדיקת רכב בע"מ (להלן "טסט ליין")

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. קדימון

  אתר טסט ליין (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר (אתר מסחרי לרישוי שנתי ובדיקת רכב) ייצוגי עבור טסט ליין והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

  בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 2. קניין רוחני

  האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר טסט ליין ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר טסט ליין.

  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

 3. תוכן האתר

  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

  קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של טסט ליין ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

  צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר טסט ליין.

 5. גילוי נאות

  באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

  בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 6. איזור שיפוט

  בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז ירושלים

7. תקנון מימוש הטבה לקבלת מגבים 

"ההטבה" – קבלת זוג מגבים קדמיים רגילים לרכב עבורו הונפק שובר ההטבה (ההטבה לא             כוללת מגבים מסוג סיליקון ו/או FLAT).

"תנאי לקבלת ההטבה" –הצגת שובר מודפס שהונפק על ידי הדואר או הצגת שובר שהתקבל בדואר האלקטרוני או הדפסת שובר מהאינטרנט. בשני המקרים התנאי לקבלת ההטבה הינו לאחר רישום לקבלת ההטבה באופן של מסירת כתובת דוא"ל פעילה של המשתתף, מספר הרכב ושם המשתתף.

"תקופת מימוש ההטבה" – 30 יום מהנפקת השובר בדואר או מיום הרישום להטבה באתר אינטרנט של טסט ליין

 1. מובהר כי מימוש ההטבה היא אך ורק לרכב הנושא את מספר הרישוי בשובר וזאת רק לאחר שעבר את מבחן הרישוי בהצלחה במכון רישוי טסט ליין .
 2. מובהר כי מימוש ההטבה היא למלאי הקיים במכון בלבד ואינו לכל סוגי הרכב, אין כפל מבצעים, ט.ל.ח.
 3. כמות המלאי המקסימאלית הינה 100 יחידות מגבים או עד גמר המלאי הראשון מבניהם.
 4. מובהר כי ההטבה אינה ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף (לרבות זיכוי).
 5. שידרוג למגבים מסוג סיליקון / FLAT היא בתוספת תשלום של 40 ₪.
 6. ההטבה היא אישית לרכב הרשום בשובר ההטבה וניתן למימוש חד פעמי בלבד וסמוך לסיום הרישוי השנתי.
 7. למרות האמור לעיל, טסט ליין רשאית לקצר את תקופת מימוש ההטבה לצורך קבלת ההטבה ו/או את תקופת מימוש ההטבה בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן לרישום ו/או למימוש ההטבה, לשנות את תנאי הפעילות או לבטל את מתן הטבה לחלוטין, לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד למשתתף ו/או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או זכות כלפי טסט ליין ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 8. השימוש במגבים הינה על אחריות המשתתף בלבד. טסט ליין  ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך, בכל הקשור בפעילות זו. המשתמש במגבים אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו (ככל שייגרמו) כתוצאה מהשימוש במגבים.
 9. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של טסט ליין ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בהטבה בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של החברה, נציגיה או מי מטעמם.
 10. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה.
 11. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.